Kim był mjr Mieczysław Chojnacki ps „Młodzik”
Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik” urodził się 26 marca 1924 r. w Sierpcu, uczestnik I i II Konspiracji w szeregach Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej i Ruchu Oporu Armii Krajowej, prześladowany przez niemiecki reżim nazistowski i reżim komunistyczny. W latach 1932-1939 należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W 1940 r. wstąpił do Korpusu Obrońców Polski w Radzyminie, gdzie pełnił funkcję łącznika i kolportera prasy podziemnej. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych m.in. wysadzania i ostrzeliwania pociągów. Brał udział w Akcji „Burza” w składzie Oddziału Specjalnego. Po wielu walkach w 1944 r. został schwytany przez Niemców i wywieziony do obozu. W 1945 r. wstąpił do oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej, w którym pełnił funkcję dowódcy sekcji dywersyjnej. Uczestniczył w akcjach na przedstawicieli władzy komunistycznej i w rozbijaniu posterunków Milicji Obywatelskiej. W marcu 1950r. został aresztowany we wsi Długołęka k. Oleśnicy. Wyrokiem z 1950 r. został skazany na karę śmierci, którą ostatecznie zamieniono na wieloletnią karę więzienia, by w roku 1960 wyjść na wolność.
Powojenne losy Mieczysława Chojnackiego były związane z pracą na Ziemiach Zachodnich, w Kamiennej Górze i Mielcu. Z zawodu był geodetą. Po przejściu na emeryturę osiadł na stałe w Radzyminie. Był związany ze środowiskami kombatantów Armii Krajowej z regionów Radzymina i Sierpca oraz ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Z kronikarską cierpliwością zapisywał wspomnienia oraz gromadził pamiątki i materiały dotyczące działań konspiracyjnych z okresu walk z okupantem hitlerowskim oraz z czasów panowania reżimu komunistycznego. Często spotykał się z młodzieżą szkolną oraz wspierał swoją osobą działalność Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. O jego otwartości na lokalną społeczność świadczy także fakt, że zgodził się patronować imprezom sportowym, takim jak Bieg „Młodzika”, który stał się trwałym elementem kalendarza sportowego Gminy Radzymin. Jako jeden z najbardziej zasłużonych „żołnierzy wyklętych” w walkach o niepodległą Polskę w 2008 r., podczas uroczystych obchodów Dnia Weterana w Pałacu Prezydenckim, został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W roku 2016 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie, podjętej podczas uroczystej sesji nadzwyczajnej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Radzymina.
W dniu 27 stycznia 2020r. pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika.
Msza święta za duszę płk. Mieczysława Chojnackiego miała uroczysty charakter i wojskową oprawę.
Po mszy św. kondukt żałobny przemaszerował pieszo z Kolegiaty na Cmentarz Żołnierzy Polskich 1920, gdzie nastąpiło złożenie do grobu rodzinnego.