DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.rokisradzymin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-01. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-06-01.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i Głuchych. Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. planujemy dodać napisy do końca 2022 r.

Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.

„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie Analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru (PDF).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-08-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-22.
Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do biura ROKiS , mailowo – biuro@rokisradzymin.pl lub telefonicznie – +48 22 785 52 99
W zgłoszeniu podaj:
• swoje imię i nazwisko,
• swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
• dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
• opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do ,Wojewódzkiego Przykładowego Urzędu . Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dojazd do budynku
W odległości około 50 metrów od wejścia głównego do budynku znajduje się przystanek autobusowy księżnej Czartoryskiej 01, aleja Jana Pawła II 20, linie 738 i R7.
W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Wejście do budynku
Do budynku prowadzi wejście główne – wejście znajdujące się od aleji Jana Pawła II. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki. Nie stwarza barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego.
Dostępność budynku
Parter bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze, hala sportowa i pomieszczenia socjalne.
Pierwsze piętro nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. W budynku nie znajduje się winda.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.
Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym są pracownicy obsługi. Pracownicy obsługi znajdują się w portierni. Portiernia jest umieszczona w lewym tylnym rogu holu głównego około 5 metrów od wejścia głównego.
Obsługa osób słabosłyszących
Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność parkingu
Placówka posiada parking wewnętrzny – wjazd od al. Jana Pawła II. Parking jest dostępny w godzinach pracy placówki. W odległości ok. 5 metrów od drzwi wejściowych do budynku znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze przy schodach. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.