O ROKiS

Od momentu rozpoczęcia działalności w styczniu 1977 roku, radzymiński ośrodek kultury przechodził na przestrzeni lat liczne przeobrażenia. Początkowo nosił mało chlubną nazwę Miejsko-Gminnego Ośrodka Propagandy i Kultury i zgodnie z wolą ówczesnych władz, oprócz działalności kulturalno-oświatowej, zajmował się “rozwijaniem kultury politycznej i realizacją programów pracy ideowo wychowawczej”. W praktyce sprowadzało się to do organizacji imprez zgodnie z socjalistycznym kalendarzem (22 lipca, 1 maja, 8 marca, dożynki) i wywieszania w gablotach “odgórnie zatwierdzonych” materiałów propagandowych (np. o rekordowej produkcji surówki w hutach, czy wydobyciu węgla w kopalniach). Dla radzyminiaków liczyła się jednak codzienna działalność ośrodka – powstało miejsce, w którym mogli inetresująco spędzać czas wolny i rozwijać talenty artystyczne.
Ośrodek początkowo funkcjonował w Miejskiej Bibliotece Publicznej, później w zabytkowym domku administratora na terenie parku Eleonory Czartoryskiej, a od 1982 roku na piętrze nad ówczesną siedzibą OSP przy ul. Komunalnej 2. Po dziś dzień budynek, w którym obecnie urzęduje PWiK i ZGK zwany jest przez radzyminiaków OPiKiem.
We wrześniu 1986 roku, mocą Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy Radzymin, ośrodek uzyskał nowy statut dający większą samodzielność. Nadal jednak nie było mowy o organizowaniu choćby imprez masowych – chyba, że był to Dzień Dziecka, z której to uroczystości pod względem inwencji i rozmachu radzymiński ośrodek słynął. Ograniczono jednak jego rolę propagandową na korzyść kulturalnej, co przejawiało się w nowej nazwie Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Radzyminie. Tak więc zmieniała się rola ośrodka, zmieniały się siedziby. Najważniejsi byli jednak ludzie. Do rozwoju ośrodka przyczynili się jego dyrektorzy – Jolanta Hebda, Wiktor Kopeć, Barbara Szczucka. Wielką rolę odegrali liczni animatorzy, rozbudzający wśród młodzieży pasje i talenty. Wreszcie wielki wpływ wywarli aktywni kulturalnie, artystycznie i patriotycznie radzyminiacy.