INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu
Arkadiusz Zieliński
podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
1) Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.
poz. 1781).
3) Zarządzenie nr 1/2023 Dyrektora Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu z
dnia 02 stycznia 2023 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych

INFORMACJA… wyświetl obraz

zarządzenie dyrektora w sprawie odwołani9a dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych