INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O INSPEKTORZE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu
Sebastian Kępka
e-mail: iod.radzymin@edukompetencje.pl
Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.
podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
1) Art. 37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
2) Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.
poz. 1781).
3) Zarządzenie nr 1/2021Dyrektora Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu z
dnia 1 lutego 2021 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia

INFORMACJA… pobierz plik PDF